Rondeletia loricata

Modern
Redmouth whalefish
Doyle slide #39-240-1-1 - RJ
No comments.
54